Pavel Jack Baleja - kytara, zpěv, vokáky

Pavel Jack Baleja - kytara, zpěv, vokáky

KYTARY:         Gibson Explorer
                   Gibson Les Paul Studio Deluxe 60' 
                   Zdeněk Vavruša Superstrat, snímače RM Custom AlNiCo / RM Neck.       
            

STACK:          HOT Rock Hearth 2 + box HOT GB212

KOMBO:        Mesa Express 5:25

                 Dunlop 95Q
                 Digitech GSP1101

                 Boss GT-10