Richard Radina - basa, vokály

Richard Radina - basa, vokály

BASA:       Ibanez aktiv

APARÁT: kombo Carvin

Zakládající člen, který kapelu opustil začátkem roku 2012.