Technické požadavky

- K zajištění bezproblémového průběhu akce a nezbytnou podmínkou pro správnou funkci aparatury je bezpečná a dostatečně dimenzovaná elektrická přípojka v místě konání akce. Požadujeme minimálně jednu samostatnou el. přípojku  230V / 16A, tedy nezatíženou žádnými jinými spotřebiči.
- Disponujeme vlastním PA, kterým se standardně zvučíme. Není to však podmínka. Nebráníme se eventualitě, že si pořadatel zajistí odpovídající ozvučení sám, včetně zvukaře. Je třeba však dodržet požadavky, viz. stageplane.
- Pódiový aparát si vozíme vždy vlastní. V případě vystoupení více kapel lze předem dohodnout oboustranné zapůjčení bicích a kytarových / basových boxů.
- Přístup do objektu je nutné umožnit minimálně 1,5 hodinu před plánovaným začátkem akce.
- Preferujeme vyvýšené pódium o minimálních rozměrech 6 x 3m.  Při venkovních akcích musí být zastřešené a mělo by  být  z boků a ze zadu kryté. Po stranách pódia je třeba pamatovat na prostor pro umístění reproboxů (není-li již prostor na to upraven).  Potřebná plocha je zhruba  2 x 1m2, stavět je možno od podlahy parketu nebo na hranu pódia.
- V souvislosti s hraním v soukromých klubech budeme rádi za to, když bude v prostoru produkce po dobu konání akce zakázáno kouření.
- Pro hladký a bezpečný průběh produkce musí být zajištěna kvalitní pořadatelská služba. Pořadatel ručí za zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti členů skupiny a odpovídá za majetkové škody vzniklé při produkci dle platných právních předpisů. Zajistí též hlídání pódia, aparatury umístěné v sále (prostranství) a zamezení pohybu nepovolaných osob na pódiu.

Na všem se lze domluvit, vždy se snažíme dobrat kompromisu. Je však nutné vše předem dohodnout.
 

 

Loga ke stažení

Plakát A2 barevný

Plakát A2 černobílý

Plakát A3 barevný

Plakát A3 černobílý

 

Stageplan - pro akce zvučené technikou pořadatele

Ke stažení zde:   PANTOK_Stageplan_InputList.pdf